POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2009 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 67/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

I. Błażkowski Zbigniew, 2. Kogutkiewicz Ryszard Jan, 3. Wiśniowska Barbara Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Gembarzewski Stanisław, 5. Krzywoń Leszek Marek 6. Siwarga Edward Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Andruszewski Władysław Piotr, 8. Buć Elżbieta Maria, 9. Zamirski Mariusz Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. o. Kurowski Bronisław Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

II. Aleksandrowicz Grażyna, 12. Stolarek Eleonora Ewa, 13. Woszczyk Arkadiusz,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia na rzecz rozwoju bankowości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Jaworska Maria Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Glaudel Dawid, 16. Grala Jacek Stanisław, 17. Mazur Ryszard Stanisław, 18. Oleksy Jan, 19. Ratajczak Małgorzata, 20. Szerszenowicz Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Błażusiak Józef Julian, 22. Granisz Iwona Urszula, 23. Karaś Jolanta Teresa, 24. Kuśnierek Piotr, 25. Kwasigroch Małgorzata Anna, 26. Ludwiniak Sabina Marianna, 27. Młynarczyk Waldemar Jerzy, 28. Pirogowicz Zygmunt, 29. Szot Ryszard, 30. Wiśniewski Zenon, 31. Włodarczyk Bogdan Mariusz, 32. Wybieralski Grzegorz Edmund, 33. Żurkowski Artur,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi dla ochrony granicy państwowej BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Bogusz Marek Zdzisław, 35. Cieślik Lidia, 36. Kulczyński Mariusz Mirosław,

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Cieśla Witold Antoni, 38. Kochanek Krzysztof Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Kopaczewski Marcin Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Gałęska Ewa, 41. Gwizdalska Iwonna, 42. Kościów Dariusz Paweł, 43. Lorens Artur, 44. Mrówka Maciej Marcin, 45. Senderski Andrzej Adam, 46. Svensson Elżbieta Danuta,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Jezusek Józef, 48. Tomaszczyk-Żarska Danuta Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Abramek Sylwester Adam, 50. Chmielowski Tadeusz, 51. Domańska Franciszka Barbara, 52. Fularski Sylwester Artur, 53. Gaszyński Albert, 54. Gogula Elwira Stawa, 55. Korobajto Maria, 56. Łapiński Paweł Cezary, 57. Maślak Krystyna, 58. Rybak Stanisław, 59. Siwińska Iwona Emilia, 60. Snarski Jan, 61. Sokoliński Dariusz, 62. Szymszon Julian, 63. Tyszkowski Sylwester, 64. Wnuk Ewa, 65. Żurawski Ireneusz Leszek,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Daniel Stanisław Grzegorz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpoża rowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67.  Bednarczyk Antoni, 68. Jaroszkiewicz Jan Piotr, 69. Mazurek Kazimierz, 70. Mura Stefan, 71. Niepogodziński Józef, 72. Pintal Henryk, 73. Szczepański Stanisław, 74. Wieczorkiewicz Czesław Witold,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Karusik Jerzy Franciszek, 76. Kłało Henryk, 77. Krop Dariusz, 78. Nagnajewicz Jan, 79. Niczyporuk Franciszek, 80. Poleszak Stanisław, 81. Pietrzak Adam, 82. Pietrzak Ryszard, 83. Różański Władysław, 84. Stachyra Piotr, 85. Tarkowski Henryk, 86. Włodarczyk Gustaw Mariusz, 87. Zdolski Józef Piotr, 88. Zegar Robert, 89. Żyła Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Tomaszek Jan, 91. Wysocki Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Murzyn Krystyna Julia, 93. Sieja Lucyna Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Borkowski Mariusz, 95. Broda Andrzej, 96. Giza Jerzy, 97. Michalik Janina, 98. Mróz Wacław, 99. Trojanowicz Małgorzata Ewa, 100. Wojsław Marek, 101. Wójcik Teresa Michalina, 102. Zieliński Maciej Tadeusz,

na wniosek Wojewody Opolskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Kiełbasa Alojzy Joachim,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpoża rowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104.  Orłowski Zygmunt, 105. Sarzyński Józef, 106. Strzępa Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Kawalec Ryszard Władysław, 108. Papak Stanisław, 109. Podolec Andrzej Tadeusz, 110. Radzik Władysław Michał, 111. Wojnar Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Kosior Jan, 113. Majkut Józef, 114. Pietras Ignacy, 115. Piękoś Marek Józef, 116. Rajzer Adam, 117. Siembab Józef,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi na rzecz krzewienia wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Kowalewicz Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Wojtczak Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120.  Jachna Krzysztof, 121. Psik Stefan Władysław, 122. Rezler Marek Juliusz.