POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2004 r. o nadaniu tytułu profesora

Nr 115-3-04

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Jarosław Aleksander MARSZAŁEK

nauk chemicznych

dr hab. Leszek Adam CZEPIRSKI

dr hab. Karol JACKOWSKI

dr hab. Marianna Janina KAŃSKA

nauk ekonomicznych

dr hab. Małgorzata Maria CZERSKA

dr hab. Jan HYBEL

dr hab. Walenty POCZTA

dr hab. Jacek SZLACHTA

nauk fizycznych

dr hab. Wojciech Franciszek KUCZYŃSKI

dr hab. George MELIKIDZE

nauk humanistycznych

dr hab. Tomasz Kazimierz FALĘCKI

dr hab. Władysław FIGARSKI

dr hab. Hanna Małgorzata GOSK

dr hab. Aleksander Mariusz OCHOCKI

dr hab. Adam Michał PŁOCKI

dr hab. Andrzej ROMANOWSKI

dr hab. Andrzej Zbigniew ZALEWSKI

dr hab. Jan ŻEBROWSKI

nauk medycznych

dr hab. Leszek Marian BABLOK

dr hab. Anna BODZENTA-ŁUKASZYK

dr hab. Ryszard GELLERT

dr hab. Piotr Stanisław LASS

dr hab. Małgorzata RZEWUSKA

nauk o Ziemi

dr hab. Mariusz Orion JĘDRYSEK

dr hab. Sławomir Rafał ŻUREK

nauk rolniczych

dr hab. Tadeusz MIŚKIEWICZ

dr hab. Czesław Zdzisław NOWAK

dr hab. Anna Maria SAWA

nauk technicznych

dr hab. Teodor BRECZKO

dr hab. Lidia BURZYŃSKA

dr hab. Janusz Władysław KWAŚNIEWSKI

dr hab. Eugeniusz MOKRZYCKI

dr hab. Aleksander MUC

dr hab. Elżbieta NACHLIK

dr hab. Roman Jan PETRUS

dr hab. Andrzej STATECZNY

dr hab. Aleksander STREUBEL

dr hab. Alojzy SZYMAŃSKI

dr hab. Andrzej Roman TEODORCZYK

dr hab. Eugeniusz TOCZYŁOWSKI

dr hab. Edwin Stanisław TYTYK

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Krzysztof Andrzej PODEJKO

Anna WÓDKA-JANIKOWSKA

sztuk plastycznych

Eugeniusz Andrzej JÓZEFOWSKI