POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lutego 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Nr 112-1-04

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Anna Maria GRABCZYŃSKA-MIKOCKA – w Krakowie

2. Ewa Maria JANKOWSKA – w Warszawie

3. Małgorzata MANOWSKA – w Warszawie

4. Leszek Krzysztof PIETRASZKO – w Lublinie

5. Maria RODATUS – w Warszawie

6. Paweł Bogusław RYGIEL – w Krakowie

7. Andrzej STĘPKA – w Krakowie

8. Bogdan Jerzy ŚWIERCZAKOWSKI – w Warszawie

9. Aleksandra Danuta TOBIASZ-SKRZYPEK – w Warszawie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

10. Mirosław BAGROWSKI – w Świdnicy

11. Adam Henryk BEDNARCZYK – w Warszawie

12. Małgorzata Gracjana BANAŚ – w Słupsku

13. Mariusz Jerzy BRODA – w Kielcach

14. Barbara Maria BUDZIANOWSKA – w Warszawie

15. Jacek Stefan CHMURA – w Kaliszu

16. Piotr Jan CIĘCIWA – w Łodzi

17. Ewa CYLC – w Warszawie

18. Maria Małgorzata DUDZIUK – w Warszawie

19. Agnieszka Maria FRONCZAK – w Warszawie

20. Iwona Alicja GODLEWSKA – w Łodzi

21. Bożena GÓRNA – w Warszawie

22. Agnieszka GRADOWSKA – w Warszawie

23. Jolanta HENCZEL – w Warszawie

24. Mariusz Andrzej JACKOWSKI – w Warszawie

25. Grzegorz Kazimierz JANKOWSKI – we Włocławku

26. Beata Alicja KARCZEWSKA-MAZUR – w Warszawie

27. Maria KONOPKO-MARS – w Warszawie

28. Dorota Katarzyna KOZARZEWSKA – w Warszawie

29. Beata KOZŁOWSKA – w Warszawie

30. Barbara Iwona LASKOWSKA – w Warszawie

31. Tomasz Marek MALINOWSKI – w Warszawie

32. Dorota Irena MARKIEWICZ – w Warszawie

33. Anna MARZYSZ-HAĆ – w Warszawie

34. Marzena MIĄSKIEWICZ – w Warszawie

35. Edyta Ewa MROCZEK – w Warszawie

36. Arkadiusz MROWIEC – w Zamościu

37. Renata Jolanta NOWOSADZKA – w Gorzowie Wielkopolskim

38. Jerzy PASZKOWSKI – w Warszawie

39. Małgorzata PERDION-KALICKA – w Warszawie

40. Krzysztof PŁUDOWSKI – w Świdnicy

41. Anna Małgorzata PTASZEK – w Warszawie

42. Ewa Małgorzata RUSIN – w Świdnicy

43. Andrzej SAK – w Zamościu

44. Piotr Adam SCHAB – w Warszawie

45. Ewa SIWECKA – w Warszawie

46. Barbara Urszula SMULSKA – w Kielcach

47. Marek Tadeusz SKROBISZ – w Kielcach

48. Renata Barbara STARCZEWSKA – w Kaliszu

49. Marek Waldemar SURMACZ – w Łodzi

50. Renata Danuta SZATKOWSKA – w Płocku

51. Beata Barbara TYMOSZÓW – w Warszawie

52. Anna Magdalena TYRLUK-KRAJEWSKA – w Warszawie

53. Bolesław Mikołaj WADOWSKI – w Warszawie

54. Beata WAŚ – w Warszawie

55. Beata Renata WAWRÓW-GĄSIOROWSKA – w Warszawie

56. Piotr Bogdan WIERZCHOWSKI – w Warszawie

57. Andrzej WITKA-JEŻEWSKI – we Włocławku

58. Piotr WOJTYSIAK – w Warszawie

59. Anna Grażyna WUJEC – w Warszawie

60. Andrzej ŻELAZOWSKI – w Krakowie

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

61. Wojciech Michał ZIĘBA – w Kędzierzynie-Koźlu