POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 listopada 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 434/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Łapa Jan, 2. Rogalewski Stanisław, 3. Uliński Ryszard Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Borowy Tadeusz, 5. Brejnak Leszek Ryszard, 6. Ciepałowicz Jan Adam, 7. Czyżewski Władysław Henryk, 8. Dębowski Romuald Franciszek, 9. Dokowski Wiesław Tadeusz, 10. Kochanowska Izabella, 11. Kosiński Jan, 12. Kurp Ksawery, 13. Massal Stanisław, 14. Michalczak Stefan, 15. Milczuk Lucjan, 16. Piłat Franciszek, 17. Rudnicki Kazimierz Józef, 18. Sowul Franciszek, 19. Stadnicki Jerzy,

pośmiertnie

20. Karauda Jan, 21. Wierkiewicz Włodzimierz Jan,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

22. Danielewicz Helena, 23. Uczciwek Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

24. Bychawski Ludwik,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Bocian Jan Leon, 26. Kalata Edmund, 27. Malesza Wacław, 28. Płocienniak Bolesław, 29. Relidzyński Ryszard Zdzisław, 30. Siedmiórka Stanisław, 31. Szafran Stanisław, 32. Szczęsny Dominik, 33. Szczęśniak Zdzisław Jakub, 34. Wagner Jan Augustyn, 35. Wojtal Stanisław, 36. Wośko Władysława,

pośmiertnie

37. Woźniak Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Mazurek Henryk Stefan, 39. Rudzki Walerian, 40. Sobulski Stefan Jan,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Surdacki Roman Marian, 42. Wójcik Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Błaszczyk Adam Ryszard,

na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kobyłecki Henryk.