POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń wojskowych

Rej. 435/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za czyny męstwa i odwagi dokonane podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

KRZYŻEM WOJSKOWYM

1. kpt. Garbowski-Narkiewicz Jakub Marek, 2. st. szer. Hałasa Tomasz, 3. st. szer. Mojsym Maciej, 4. st. sierż. Radziejewski Robert, 5. ppor. Słomiana Bartosz Andrzej,

za sumienną służbę podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

6. st. szer. Bobrowski Krzysztof, 7. plut. Bodzioch Rafał Robert, 8. ppłk Fajkowski Piotr, 9. plut. Fedorowicz Grzegorz, 10. sierż. Jurgielewicz Franciszek, 11. kpt. Kwieciński Grzegorz Franciszek, 12. mł. chor. Marcinkiewicz Jacek Wojciech, 13. kpt. Nowicki Krzysztof Stanisław, 14. chor. szt. Pietrzak Jacek Cezary, 15. st. kpr. Polusik Krzysztof, 16. szer. Roguski Paweł, 17. st. plut. Szymański Adam, 18. ppłk Warda Paweł Dariusz.