POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 listopada 2004 r. o nadaniu tytułu profesora

nr 115-9-04

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

dr hab. Jan Marek WÓJCIK

nauk chemicznych

dr hab. Andrzej DUDA

dr hab. Wacław Lechosław KOŁODZIEJSKI

dr hab. Zbigniew Jan LEŚNIKOWSKI

dr hab. Marek Józef POTRZEBOWSKI

dr hab. Marian ZABORSKI

nauk ekonomicznych

dr hab. Marek Andrzej GÓRA

dr hab. Alfred Edward JANC

dr hab. Magdalena Katarzyna JERZEMOWSKA

dr hab. Stanisław KASIEWICZ

dr hab. Anna KRAJEWSKA

dr hab. Witold KWAŚNICKI

dr hab. Józef STAWICKI

nauk farmaceutycznych

dr hab. Jadwiga BIERNAT

nauk fizycznych

dr hab. Bronisław SUSŁA

nauk humanistycznych

dr hab. Wojciech CHUDY

dr hab. Ryszard Michał CZARNY

dr hab. Wiesław Zbigniew DŁUGOKĘCKI

dr hab. Anna Antonina DUSZAK

dr hab. Józef KĄŚ

dr hab. Iwona Maria MODRZEWSKA-PIANETTI

dr hab. Aleksander NAWARECKI

dr hab. Danuta Helena OSTASZEWSKA

dr hab. Teresa WALAS

dr hab. Elżbieta Małgorzata ZAWADZKA

nauk leśnych

dr hab. Stanisław NIEMTUR

nauk matematycznych

dr hab. Jerzy August GAWINECKI

dr hab. Paweł KRUPSKI

dr hab. Mirosław Andrzej LACHOWICZ

dr hab. Grzegorz Cezary LEWICKI

dr hab. Adam Paweł WOJDA

nauk medycznych

dr hab. Wojciech BIERNAT

dr hab. Milena Izabela DĄBROWSKA

dr hab. Marta DZIEDZICKA-WASYLEWSKA

dr hab. Krystyna FABIANOWSKA-MAJEWSKA

dr hab. Mirosław Andrzej JAROSZ

dr hab. Michał Teodor JELEŃ

dr hab. Maria Mieczysława KOPFF

dr hab. Elżbieta KRAJEWSKA-KUŁAK

dr hab. Tomasz Stanisław KRĘCICKI

dr hab. Jolanta Anna KUPRYJAŃCZYK

dr hab. Władysław Ludwik LASEK

dr hab. Anna Barbara MACURA

dr hab. Andrzej Klemens MAKOWSKI

dr hab. Irena Maria NALEPA

dr hab. Jacek NIKLIŃSKI

dr hab. Wojciech Piotr POLKOWSKI

dr hab. Piotr PRUSZCZYK

dr hab. Jerzy SAMOCHOWIEC

dr hab. Andrzej Tadeusz SYSA

dr hab. Kazimierz WARDYN

dr hab. Teresa Janina WOŹNIAKOWSKA-GĘSICKA

nauk rolniczych

dr hab. Jan KOPER

dr hab. Janusz Witold PIECHOCKI

dr hab. Anna Maria STACHURSKA

dr hab. Józefa WIATER

nauk technicznych

dr hab. Ludwik Marian BŁAŻ

dr hab. Andrzej Jan CHOLEWICKI

dr hab. Barbara FLORKOWSKA

dr hab. Józef JONAK

dr hab. Stanisław Czesław LEGUTKO

dr hab. Tomasz Denis LEWIŃSKI

dr hab. Zbigniew Tadeusz LUBOŚNY

dr hab. Stanisław MAJEWSKI

dr hab. Karol Wojciech NADOLNY

dr hab. Jerzy NIEBRZYDOWSKI

dr hab. Władysław Wiesław OPYDO

dr hab. Józef Jacek PAWELEC

dr hab. Ryszard Stanisław PEŁKA

dr hab. Ewa Krystyna PIĘTKA

dr hab. Romuald Jerzy RZĄDKOWSKI

dr hab. Zbigniew SIKORA

dr hab. Kazimierz SUBIETA

dr hab. Jacek SZEWCZYK

dr hab. Antoni SZYDŁO

dr hab. Gerard Jerzy ŚLIWIŃSKI

dr hab. Jerzy Janusz WYSŁOCKI

nauk teologicznych

ks. dr hab. Jan Józef JANICKI

ks. dr hab. Bronisław Władysław MIERZWIŃSKI

ks. dr hab. Antoni MISIASZEK

nauk wojskowych

dr hab. Józef Władysław MICHNIAK

II. TYTUŁ PROFESORA:

sztuk muzycznych

Leszek Maria POLONY

sztuk plastycznych

Czesława Marta FREJLICH

sztuk teatralnych

Andrzej Tadeusz STRZELECKI