POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 513/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bielecki Konrad Wawrzyniec, 2. Bilik Lucjusz Wiktor, 3. Czarnik Henryk Jan, 4. Czekalski Stanisław Tadeusz, 5. Indyk Wiesław, 6. Jabłońska Cecylia Stefania, 7. Kotarski Marian Mieczysław, 8. Kowalski Eugeniusz Józef, 9. Paciej Henryk Czesław, 10. Ruszczak Marek Sergiusz, 11. Szafiński Włodzimierz Andrzej, 12. Teodorczyk Anna Krystyna, 13. Wdowczyk Bogusław Marian, 14. Wielocha Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Arndt Adam Olaf,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Jędrusiak Witold, 17. Kicman Wojciech Andrzej,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Dzimira Marian Jerzy,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Michalik Andrzej Jerzy.