POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-54-2008

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Waldemara DUBANIOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Singapuru.