POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 129/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

1. Domagała Kazimierz Józef, 2. Malon Maria Elżbieta, 3. Murzyn Teresa,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Grzonka Urszula Janina, 5. Krawiec Krystyna Elżbieta, 6. Orłowska Maria Wanda, 7. Szymanowska Maria, 8. Zielińska Rozalia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

9. Duży Arkadiusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Bajor Roman Wojciech, 11. Baniak Adam Jerzy, 12. Bednarczyk Elżbieta Ewa, 13. Boczek Bożena, 14. Bojanek Maria Helena, 15. Brachman Irena, 16. Czernysz Mirosław, 17. Dudek Danuta Wanda, 18. Filarski Leszek, 19. Gryt Renata, 20. Jaros Piotr Jacek, 21. Jaskurzyńska Maria Danuta, 22. Jeruszka Urszula Maria, 23. Kapusta Krystyna, 24. Kosowska-Hendzel Alina Elżbieta, 25. Muskalska Zofia Elżbieta, 26. Napiórkowski Cezary, 27. Pluta Bożena Barbara, 28. Płoszajska Katarzyna, 29. Rączka Bożena, 30. Sendlewski Andrzej, 31. Słowik Eugenia Wanda, 32. Szczych Henryk, 33. Żurawski Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Antczak Wioletta Mariola, 35. Budzyńska Alina Barbara, 36. Jeżewska Halina, 37. Jóźwiak Elżbieta, 38. Kowalak Małgorzata Teresa, 39. Kowalska Marzena, 40. Marszałek Anna Małgorzata, 41. Ochman Janina Renata, 42. Pniok Joanna, 43. Siurek Halina Janina, 44. Zegrodnik Barbara Bożena.