POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 stycznia 2009 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131-5-09

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 15 stycznia 2009 r. powołuję Pana Michała Jana BONIEGO w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów.