POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 sierpnia 2007 r. o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów

nr 112-33-07

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r.

Nr 107, poz. 732) na wniosek Ministra Obrony Narodowej niżej wymienieni mianowani zostają na stopień:

I. generała broni:

generał dywizji Andrzej Eugeniusz BŁASIK

II. generała dywizji:

generał brygady Roman POLKO

generał brygady Krzysztof Wiesław ZAŁĘSKI

III. generała brygady:

pułkownik Janusz ADAMCZAK

pułkownik Tomasz Kazimierz BĄK

pułkownik Zbyszek Leszek CZERWIŃSKI

pułkownik Mieczysław GOCUŁ

pułkownik Andrzej KNAP

pułkownik Andrzej PRZEKWAS

pułkownik Jan Bogdan RAJCHEL

pułkownik Andrzej Adam SOBIERAJ

pułkownik Sławomir Piotr SZCZEPANIAK

pułkownik Adam Mirosław ŚWIERKOCZ

pułkownik Zbigniew TŁOK-KOSOWSKI

IV. kontradmirała:

komandor Ryszard Szczepan DEMCZUK

komandor Waldemar GŁUSZKO

komandor Stanisław Henryk ZARYCHTA

komandor Jarosław Roman ZYGMUNT