POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 sierpnia 2007 r. o mianowaniu Dowódcy Wojsk Specjalnych

nr 112-38-07

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję z dniem 15 sierpnia 2007 r. generała dywizji Włodzimierza Edwarda POTASIŃSKIEGO na stanowisko Dowódcy Wojsk Specjalnych.