POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 sierpnia 2006 r. o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów

nr 111-31-06

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) na wniosek Ministra Obrony Narodowej niżej wymienieni mianowani zostają na stopień:

I. generała dywizji

1. generał brygady Julian Wojciech MAJ

II. generała brygady:

2. pułkownik Andrzej ŁOSIŃSKI

3. pułkownik Adam Paweł SOWA

4. pułkownik Andrzej Marian WASILEWSKI

III. kontradmirała

5. komandor Stefan Marian TANDECKI.