POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 sierpnia 2006 r. o nadaniu orderów

Rej. 87/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. gen. dyw. Gruszka Edward Jan, 2. Witczak Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. płk Bielecki Zbigniew, 4. gen. dyw. Czerwiński Piotr Aleksander, 5. Czubak Ludwik Stanisław, 6. płk Gutt Waldemar, 7. Harmata Władysław Mieczysław, 8. płk Kuczyński Sylwester Jan, 9. płk Kurylak Bogusław Mirosław, 10. Leśniczak Andrzej, 11. Pankowski Zygmunt, 12. gen. bryg. Połasiński Włodzimierz, 13. płk Szymański Bogdan, 14. Woźniak Jacek Stanisław.