POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 sierpnia 2005 r. o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów

nr 111-43-05

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) na wniosek Ministra Obrony Narodowej niżej wymienieni mianowani zostają na stopień:

I. generała broni:

1. generał dywizji Lech MAJEWSKI

2. generał dywizji Henryk TACIK

II. admirała floty:

3. wiceadmirał Marek BRĄGOSZEWSKI

III. generała dywizji

4. generał brygady Zbigniew BIELEWICZ

5. generał brygady Fryderyk CZEKAJ

6. generał brygady Zdzisław GORAŁ

7. generał brygady Mieczysław KACZMAREK

8. generał brygady Jan KEMPARA

9. generał brygady Jan KLEJSZMIT

10. generał brygady Stanisław KRYSIŃSKI

11. generał brygady Bronisław KWIATKOWSKI

12. generał brygady Bogusław PACEK

13. generał brygady Ryszard SOROKOSZ

IV. wiceadmirała:

14. kontradmirał Marian PRUDZIENICA

15. kontradmirał Henryk SOŁKIEWICZ

16. kontradmirał Maciej WĘGLEWSKI

V. generała brygady:

17. pułkownik Zdzisław ANTCZAK

18. pułkownik Jacek BARTOSZCZE

19. pułkownik Ireneusz BARTNIAK

20. pułkownik Andrzej BŁASIK

21. pułkownik Ryszard BORSKI

22. pułkownik Janusz BRONOWICZ

23. pułkownik Grzegorz BUSZKA

24. pułkownik Stanisław BUTLAK

25. pułkownik Leszek CWOJDZIŃSKI

26. pułkownik Marian DERING

27. pułkownik Grzegorz DUDA

28. pułkownik Sławomir DYGNATOWSKI

29. pułkownik Zbigniew GALEC

30. pułkownik Tadeusz GŁOWACKI

31. pułkownik Krzysztof GÓRECKI

32. pułkownik Franciszek KOCHANOWSKI

33. pułkownik Andrzej MALINOWSKI

34. pułkownik Jerzy MICHAŁOWSKI

35. pułkownik Wiesław MICHNOWICZ

36. pułkownik Janusz PACZKOWSKI

37. pułkownik Piotr PCIONEK

38. pułkownik Wojciech PETKOWICZ

39. pułkownik Jan PODGÓRSKI

40. pułkownik Witold POLUCHOWICZ

41. pułkownik Henryk PORAJSKI

42. pułkownik Mirosław RÓŻAŃSKI

43. pułkownik Stanisław RYBAK

44. pułkownik Ryszard SZULICH

45. pułkownik Ryszard WIŚNIEWSKI

46. pułkownik Krzysztof ZAŁĘSKI

VI. kontradmirała:

47. komandor Czesław DYRCZ

48. komandor Jerzy LENDA

49. komandor Jerzy PATZ