POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 sierpnia 2004 r. o nadaniu stopni oficerskich generałów i admirałów

nr 111-41-04

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni mianowani zostają na stopień:

I. generała broni:

1. generał dywizji Mieczysław BIENIEK

2. generał dywizji Lech KONOPKA

II. generała dywizji:

3. generał brygady Jerzy BARANOWSKI

4. generał brygady Piotr CZERWIŃSKI

5. generał brygady Zygmunt DOMINIKOWSKI

6. generał brygady Henryk DZIEWIĄTKA

7. generał brygady Zbigniew JABŁOŃSKI

8. generał brygady Marcin KRZYWOSZYŃSKI

9. generał brygady Andrzej PIETRZYK

10. generał brygady Włodzimierz SĄSIADEK

11. generał brygady Waldemar SKRZYPCZAK

12. generał brygady Lech STEFANIAK

13. generał brygady Stanisław TARGOSZ

III. generała brygady:

14. pułkownik Janusz BOJARSKI

15. pułkownik Tadeusz BUK

16. pułkownik Krzysztof BUSZ

17. pułkownik Anatol CZABAN

18. pułkownik Waldemar CZARNECKI

19. pułkownik Piotr DĄBROWSKI

20. pułkownik Ryszard DĘBSKI

21. pułkownik Andrzej GWADERA

22. pułkownik Ryszard HAĆ

23. pułkownik Ryszard JABŁOŃSKI

24. pułkownik Zbigniew JANOŚ

25. pułkownik Andrzej KACZYŃSKI

26. pułkownik Marek KONDRACKI

27. pułkownik Jerzy KRZYWIECKI

28. pułkownik Paweł LAMLA

29. pułkownik Józef LESZEGA

30. pułkownik Andrzej MUTH

31. pułkownik Roman POLAK

32. pułkownik Włodzimierz POTASIŃSKI

33. pułkownik Mirosław ROZMUS

34. pułkownik Marek WITCZAK

35. pułkownik Jerzy WÓJCIK

IV. kontradmirała:

36. komandor Zygmunt KITOWSKI

37. komandor Adam MAZUREK