POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Nr Z. 110-6-2004

Na podstawie art. 133 ust 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję Pana Wiktora ROSSA ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Armenii.