POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 lutego 2005 r. o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Hussak Tadeusz,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności na rzecz zapobiegania narkomanii:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kocur Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Fiałkiewicz Jerzy Norbert,

za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Szafran Ignacy,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Kallaus Zbigniew, 6. Marczuk Tadeusz, 7. Na-wrocki Wiesław Aleksander, 8. Rutyna Andrzej Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Chwastek Maciej Franciszek, 10. Czekałowska Wanda, 11. Dąbrowska Anna Zofia, 12. Giemza Józef, 13. Gładysz Grzegorz, 14. Grzeszczyk Wincenty, 15. Karolczyk-Chtond Danuta, 16. Korolko Ewa Maria, 17. Kot Ryszard Ludwik, 18. Michalczyk-Kondratowicz Krystyna Hanna, 19. Michalski Jerzy Kazimierz, 20. Momot Stanisław, 21. Piechota Józef, 22. Piotrowski Walerian Jan, 23. Przeździęk Wojciech Alfred, 24. Sagan Marek Jerzy, 25. Szcząska Zbigniew Kazimierz, 26. Wójcik Anna Ludwika, 27. Wydrzycki Stanistaw Jan, 28. Zachara Kazimierz Stefan, 29. Zawadzka Maria Magdalena, 30. Zientek Jerzy Ludwik, 31. Zoń Tomasz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju budownictwa:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. Wierzbicki Stanistaw Maria,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

33. Brunarski Lesław Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

34. Kosiorek Mirosław Stanistaw, 35. Wysokiński Lech,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

36. Gagajek Czesław Franciszek, 37. Główka Aleksander, 38. Klepański Stanisław, 39. Tarkowski Tadeusz Franciszek,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

40. Busiewicz Jan, 41. Fitas Eugeniusz Józef, 42. Gromala Józef Kazimierz, 43. Jurkowski Roman, 44. Kaczyński Jerzy Tadeusz, 45. Kowalczyk Zygmunt Andrzej, 46. Lipka Tadeusz, 47. Marzyński Jarosław Maciej, 48. Milan Feliks Stanistaw, 49. Sobczyk Marian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

50. Jurkin Stanisław, 51. Potoniec Władysław, 52. Zembala Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju przemysłu rolno-spożywczego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

53. Berdowski Janusz Bronisław,

za wybitne zasługi w pracy dziennikarskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju sportu

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

54. Tobolewski Wojciech Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

55. Rouppert Leszek Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

56. Stanek Zbigniew Henryk, 57. Staszek Ryszard Stanisław,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność państwową i publiczną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

58. Steinhoff Janusz Wojciech,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej

59. płk Majewski Szczepan Mieczysław,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny:

60. Biernat Jadwiga Kazimiera, 61. Kaczmarek Urszula Zofia, 62. Kornafel Jan Adam, 63. Milewicz Andrzej Jan, 64. Witkowska Maria Krystyna,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej

65. Zuber Tadeusz Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz praworządności, bezpieczeństwa i porządku publicznego

66. Mikucki Tadeusz,

za wybitne zasługi dla rozwoju bankowości

67. Ulatowski Marek Stefan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju telekomunikacji i poczty:

68. Kornaszewski Marian, 69. Moroń Władysław, 70. Żyborski Bogusław Konrad,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

71. Gabryel Zbigniew Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz doradztwa i oświaty rolniczej

72. Lasocki Wiesław Andrzej,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej na rzecz rozwoju polskiego rybołówstwa bałtyckiego

73. Biatkowska Romualda Bernadeta,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu spółdzielczego

74. Krupa Jerzy Karol,

za wybitne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości i samorządu gospodarczego

75. Judkowiak Henryk Bogdan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju dziennikarstwa:

76. Bartoszewski Józef, 77. Żyromski Wilhelm Cezary,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

78. Bała Jerzy, 79. Jóźwik Leszek Józef, 80. Kur-man Zdzisław Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy

81. Ryzińska Teresa,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej

82. Grudzień Julian Józef,

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej, za upowszechnianie wiedzy o działalności organizacji konspiracyjnych w czasie II wojny światowej

83. Suchanek Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju ochotniczego ratownictwa górskiego:

84. Van Der Coghen Irena, 85. Van Der Coghen Piotr Artur,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju sportu

86. Pieprzyca Stefan Roman,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

87. Politowski Zygmunt.