o nadaniu odznaczeń

Rej. 23/2005

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 lutego 2005 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości:

1. Grudziecki Waldemar Jan, 2. Jużków Andrzej, 3. Michalski Bogusław Henryk, 4. Słupik Bogusław Piotr,

za zasługi w pracy zawodowej, za działalność społeczną:

5. Kęska Roman, 6. Pokrzywa Tadeusz,

za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie ochrony przyrody

7. Strupieniuk Zdzisław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju radiokomunikacji i technik multimedialnych

8. Józefiak Marek Sławomir,

za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości i samorządu gospodarczego

9. Arentowski Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

10. Pietrzyk Edward.