POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 listopada 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 431/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób chorych na cukrzycę:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Godyń Elżbieta, 2. Kruszyński Jan Józef, 3. Mościcki Romuald, 4. Ratajczyk Kazimierz, 5. Sikorska Zofia Wanda, 6. Szędzielorz Jadwiga, 7. Wolanin Stanisław, 8. Woźniczak Jan Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Anek Jolanta, 10. Fluder Stefania, 11. Kacprzak Lech Marek, 12. Małecki Maciej Tadeusz, 13. Paszko Danuta Marianna, 14. Pietrzak Henryka, 15. Szewczyk Alicja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Dylewska Krystyna, 17. Feliniak Bogusława Genowefa, 18. Galicka-Stankowska Dorota Grażyna, 19. Gasztold Paweł Zbigniew, 20. Gniadek Małgorzata, 21. Kiluk Zbigniew Marian, 22. Kocięcki Marek, 23. Kolanowska Irena, 24. Kruszyńska Anna Zofia, 25. Lintowicz Zdzisław Jan, 26. Pacholak Beata Krystyna, 27. Piekielniak-Pawlina Danuta Janina, 28. Piędel Emilia, 29. Prokopowicz Krystyna Zofia, 30. Olszewski Jan, 31. Tatarek Ewa Józefa, 32. Wasilewska Marianna, 33. Wiertel Alicja Mirosława, 34. ks. Wojnicki Józef,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Gadomska Maria Antonina, 36. Zdzieborski Janusz Zygmunt,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Brzezińska Zofia, 38. Godzina Beata Katarzyna, 39. Kominek Ewa, 40. Lis Danuta, 41. Michałek Irena Mirosława, 42. Pomacho Bożena, 43. Puciłowska Wiesława Bożena, 44. Rybak Grażyna, 45. Woźniakowska Mirosława Bożena, 46. Woźnicka Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Kaczmarska Agata, 48. Sznajder Dorota Elżbieta, 49. Szymańska Wanda Emilia,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Trznadel Henryk Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Ciechanowicz Stanisław Marian, 52. Kołodziński Kazimierz Walenty, 53. Michniewicz Teresa, 54. Olszewski Leszek Stanisław, 55. Włodarska Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Iwanowski Kazimierz, 57. Jurewicz Joanna, 58. Pol Mirosław Jan, 59. Sadłowski Franciszek, 60. Sobczak Karol,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. ks. Łagód Edmund Szczepan, 62. ks. Tabaka Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Wojczulewicz Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Kamiński Andrzej Kazimierz, 65. Malinowski Andrzej, 66. Malinowski Zbigniew Stefan, 67. Matusiak Mirosław, 68. Rękawek Elżbieta Halina, 69. Siemaszko-Kozielska Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Kowalewski Jarosław, 71. Machnacz Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Ostrowski Andrzej.