POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 listopada 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 180/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kępka Antoni Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bandurska Hanna, 3. Bujanowski Mirosław, 4. Czajkowski Mirosław Zenon, 5. Czechowski Jacek Władysław, 6. Drobiazgiewicz Leszek Wojciech, 7. Gajda Tomasz Marek, 8. Gedl-Pieprzyca Izabella Jadwiga, 9. Gotfryd Marek Stanisław, 10. Hanausek Paweł Tadeusz, 11. Kajewski Ireneusz Stanisław, 12. Kamińska Janina Ewa, 13. Kontny Bernard Karol, 14. Kucharski Marian, 15. Ligocki Ireneusz Andrzej, 16. Loska Magdalena Barbara, 17. Malesza Mikołaj, 18. Markiewicz Andrzej Krzysztof, 19. Matyjasek Katarzyna, 20. Miatluk Mikołaj, 21. Mielczarski Władysław, 22. Miko Edward Franciszek, 23. Mitek Zbigniew, 24. Moryń-Kucharczyk Elżbieta Jolanta, 25. Narkiewicz Urszula Teresa, 26. Nowakowski Piotr Marek, 27. Oset Anna, 28. Pawtowski Bogdan, 29. Podsiadła-Bulsa Zofia Krystyna, 30. Postawka Irena, 31. Rafałowski Maciej Bogusław, 32. Rutkowski Roman, 33. Saeed Khalid, 34. Stanisz Elżbieta Stefania, 35. Stefański Czesław, 36. Surdacki Marian, 37. Szajdzińska-Piętek Ewa, 38. Szefner Zbigniew Piotr, 39. Torzecki Piotr Paweł, 40. Walkowiak Ryszard, 41. Wolf Wojciech Mieczysław, 42. Wójtowski Jacek Antoni, 43. Żmuda Romuald,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Bartoszewicz Andrzej Paweł, 45. Blakiewicz Grzegorz, 46. Bogdanowicz Robert, 47. Bojanowski Bohdan Jerzy, 48. Bojarczak Piotr Cezary, 49. Bukowski Wiktor Antoni, 50. Chmura Kazimierz Wojciech, 51. Chrapoński Jacek Maciej, 52. Demkowicz Jerzy, 53. Ejdys Joanna, 54. Elsner Witold Janusz, 55. Fiedler Michał, 56. Garbaczewska Anna, 57. Gnyba Marcin, 58. Gołąbek Piotr Michał, 59. Grzyś Edward, 60. Jakusz Jacek, 61. Kiraga Krzysztof, 62. Kornaś Andrzej Karol, 63. Kornatowski Eugeniusz Stefan, 64. Kowalewski Tadeusz, 65. Krystofiak Tomasz, 66. Kucharska Barbara Maria, 67. Kurtyka Paweł Piotr, 68. Leniowski Ryszard, 69. Lis Piotr Marek, 70. Loska Andrzej Jacek, 71. Łakomy Piotr, 72. Łubiński Jacek Igor, 73. Łyp Marek, 74. Mazela Bartłomiej Ludwik, 75. Mazikowski Adam Jan, 76. Michalkiewicz Beata, 77. Mokrosz Wojciech Jarosław, 78. Morgulec-Adamowicz Natalia Maria, 79. Niesterowicz Andrzej, 80. Obarowska Małgorzata, 81. Olszewski Artur Andrzej, 82. Puchalski Andrzej Adam, 83. Sawicki Jerzy, 84. Siatkowski Idzi, 85. Stawarz Robert Marek, 86. Szczygieł Hanna, 87. Targosiński Paweł, 88. Trojnar Krzysztof, 89. Wałach Tadeusz Henryk, 90. Wikieł Barbara Sylwia, 91. Wojsyk Kwiryn Jan, 92. Wolska Danuta Kazimiera, 93. Zakrzewska Barbara Agnieszka.