POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 101/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Garniewicz Jerzy, obywatele Republiki Litewskiej:

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Lewicki Zbigniew,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Latkowski Gerard, 4. Latkowski Waldemar, 5. Piotrowski Romuald, 6. Sinkiewicz Zbigniew,

za zasługi w promowaniu Polski, za działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie:

7. Akinczo Aleksandra, 8. Andrzejewski Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Maslauskaite Nijole, 10. Sosno Barbara.