POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów

Rej. 100/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają obywatele Republiki Litewskiej:

w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za rozwijanie polsko-litewskiej współpracy

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Adamkus Valdas,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Adamkiene Alma,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Baliukonis Valteris, 4. Bumblauskas Alfredas, 5. Pavilionis Źygimantas, 6. Vaitiekunas Petras,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Grumadaite Rita, 8. Navickas Vytas, 9. Śatunas Simonas, 10. Zingeris Emanuelis,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Miknys Rimantas, 12. Stankevićius Evaldas.