POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 102/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

obywatele Rumunii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-rumuńskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Fota lulian, 2. Ilinoiu Anca lleana, 3. Teodoriu Bogdan Bujor,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Aurescu Bogdan, 5. gen. Pahontu Lucian, 6. Predescu Gheorghe,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Dinu Delia, 8. Donciu Irina, 9. Manoiu Bogdan, 10. Turcan Valeriu,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

II. Skałban Małgorzata Maria, za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Antkowiak Janusz, 13. Czapska Marianna Barbara, 14. Kremzer Anna, 15. Pałysz Danuta, 16. Wikarjusz Leszek Bogusław, 17. Zając Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej

18. Nowacki Krzysztof Paweł,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Związku Australijskim za zasługi w działalności polonijnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Iwanowska Bożena,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Beninu za zasługi w promowaniu Polski, za działalność na rzecz społeczności polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Hounkponou Krystyna,

obywatele Republiki Czeskiej za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Charvat Odonia, 22. Ferfecka Janina, 23. Kupiec Aniela, 24. Molin Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Mruzek Krystyna, 26. Stanek Frantiśek,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Francuskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii francuskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

27. Rey Wirydianna Elżbieta,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Ghany za wybitne zasługi w promowaniu Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

28. Asare Kofi Enchill,

obywatel Republiki Indii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-indyjskiej współpracy gospodarczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

29. Sharma Suresh,

obywatele Irlandii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-irlandzkiej współpracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30. Liam 0'Mahony Wiliam Ignatius, 31. Maguire Declan Noel,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Kamerunu za wybitne zasługi w promowaniu Polski, za działalność na rzecz polskich misji katolickich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

32. Etoga Mirosława Myriam,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Kanadzie:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii kanadyjskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

33. Okoniewski Andrzej, 34. Strońska Maria,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

35. Węglarz Józef,

za zasługi w działalności polonijnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Światopełk-Czetwertyński Seweryn,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Włodarczyk Teresa,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Kolumbii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kolumbijskiej współpracy kulturalnej, za osiągnięcia w pracy artystycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

38. Zając Zbigniew,

obywatel Królestwa Maroka za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-marokańskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

39. Alem Abdesselam,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w upowszechnianiu roli oręża polskiego w wyzwoleniu ziemi niderlandzkiej obywatel Królestwa Niderlandów

40. Heij Driekus,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Niderlandów

41. Zwolińska Bożenna Maria, za zasługi w działalności polonijnej

42. Hergaarden Bożena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Mrugalska Alina Maria,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Senegalu za wybitne zasługi w niesieniu pomocy potrzebującym

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

44.  Mnich Regina Krystyna, 45. ks. Myśliński Marek,

obywatel Republiki Senegalu za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-afrykańskiej przyjaźni

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

46. Gakou El Hadj Malick,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

47. Błaszczyński Andre,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

48. Tumiel-Kozak Eva Regina,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za promowanie polskiej kultury i nauki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

49. Pierchalski Richard,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Addams Merle,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej literatury i kinematografii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

51. Okręglak Zbigniew Ryszard,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury wśród młodzieży polonijnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Więciorkowski Andrzej Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Czapka Marek Czesław,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

54. Saykiewicz Jan Napoleon,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

55.  Buda Bożenna A., 56. Hazard-Tomaszewski Carla, 57. Salkin Izabela Krystyna,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Matyjaszewska Małgorzata, 59. Szramel Mirosława Anna,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Węgierskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polonijnej na Węgrzech

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

60. ks. Kryza Leszek,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-brytyjskiej współpracy w zakresie kardiochirurgii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

61. Sosnowski Andrzej.