POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 97/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Grabowski Jan, 2. Grabski Eugeniusz, 3. Grenczak Kazimierz Bronisław, 4. Jurkiewicz Maria, 5. Markiewicz Maria Jadwiga, 6. Mikuć Alfons, 7. Sedlak Danuta Konstancja,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

8. Domalewska Wanda Stanisława, 9. Skoczylas Tadeusz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Sznajder Stanisław, 11. Zatorski Henryk Sylwester.