POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2008 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 307/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną i charytatywną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jednaka Teresa Agata,

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Gajewski Jan, 3. Krawacki Marian, 4. Lemieszewski Włodzimierz Borys, 5. Mazur Roman, 6. Niedziela Ryszard, 7. Pietraszow Stefan,

za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Balon Włodzimierz, 9. Maślanka Tadeusz Józef.