POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 311/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju sportu, za osiągnięcia w działalności szkoleniowej i trenerskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mysłakowski Jerzy Miłosław Marian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kikowski Wojciech Włodzimierz, 3. Książyk Jacek Franciszek, 4. Madej Waldemar Zbigniew, 5. Mocarski Kazimierz, 6. Nowicki Tadeusz, 7. Sochacki Jan, 8. Walczak Jerzy Mieczysław,

za zasługi dla rozwoju sportu, za osiągnięcia w działalności szkoleniowej i trenerskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Błaszczak Grażyna Maria, 10. Chmielewski Krzysztof Stefan, 11. Dec Edward, 12. Dziubański Michał, 13. Gniewkowski Marek, 14. Jurek Mirosław Jerzy, 15. Lewkowicz Zbigniew Jan, 16. Madejska Elżbieta Jolanta, 17. Malec Mirosław Piotr, 18. Musztafaga Grzegorz, 19. Płóciniak Dorota, 20. Szczygieł Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Rogala Waldemar Paweł,

za wybitne osiągnięcia sportowe:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. Pych Mirosław Krzysztof,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Awiżeń Marcin, 24. Flak Dariusz Artur, 25. Mendak Joanna, 26. Partyka Natalia Dorota, 27. Pawlik Katarzyna, 28. Pender Dariusz, 29. Smorszczewski Krzysztof, 30. Zając Andrzej Kazimierz,

za osiągnięcia sportowe:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Blatkiewicz Tomasz, 32. Fiodorów Alicja Anna, 33. Grudzień Piotr, 34. Grzelak Małgorzata Karolina, 35. Kozdryk Justyna, 36. Pietrasik Damian Michał, 37. Piotrowski Paweł, 38. Woźniak Paulina Kamila,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Chilewska Renata, 40. Korc Artur Adam, 41. Kosikowski Krzysztof Leszek, 42. Polkowski Grzegorz Edward, 43. Rogala Ryszard Piotr, 44. Stańczuk Radosław Łukasz, 45. Zielińska Ewa.