POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2008 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 306/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej archiwistyki, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Radoń Sławomir Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Berska Barbara Ewa, 3. Chojecka Joanna Alicja, 4. Cimaszewski Stefan Stanisław, 5. Grot Dariusz, 6. Koter Marlena, 7. Laszuk Anna, 8. Podsiadły Marlena Jolanta, 9. Wajs Hubert, 10. Wojtkowski Ryszard.