POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 czerwca 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 83/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Lipińska Władysława Grażyna,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Augustowski Zygmunt, 3. Domaszewska Joanna Helena, 4. Górka-Grabowska Halina, 5. Siemaszko Władysław Tadeusz, 6. Wilczyńska Janina Władysława,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Augustowska Irena Maria, 8. Budzyński Gustaw, 9. Czechowska Zofia, 10. Dębska Aniela, 11. Gancarczyk Barbara Bogumiła, 12. Gołaszewski Tadeusz, 13. Gregorkiewicz Małgorzata Janina, 14. Hibner Aleksandra Danuta, 15. Iwańska Bronisława, 16. Likiernik Stanisław Bolesław, 17. Marossanyi Wanda Anna, 18. Mużacz Czesław, 19. Ostrowska Elżbieta, 20. Romańczyk Jan Antoni, 21. Węgorek Marianna, 22. Wojtowicz Antoni.