POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 czerwca 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 81/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Chmielowska Janina Jadwiga, 2. Kubasiewicz-Houee Ewa, 3. Kukołowicz Romuald, 4. Świerczewski Tadeusz Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Czachor Marek Karol, 6. Domagalski-Labędzki Włodzimierz Andrzej, 7. Frankiewicz Maciej Krzysztof, 8. Gabryel Michał Jan, 9. Gnieciak Jerzy Mikołaj, 10. Hlebowicz Piotr Jan, 11. Jagiełło Zbigniew Stefan, 12. Konstantynowicz Władysława, 13. Kopeć Alicja Barbara, 14. Korczak Krzysztof, 15. Koziebrodzka Maria Ludwika, 16. Krusiński Jan, 17. Lazarowicz Romuald Adam, 18. Lipiński Jacenty Klemens, 19. Łukasiewicz Szymon Józef, 20. Łukowska-Karniej Hanna Maria, 21. Maciejewska Zofia Franciszka, 22. Myc Andrzej, 23. Myślecki Wojciech Andrzej, 24. Nowicki Romuald Kazimierz, 25. Ogorzelec Ludwika Grażyna, 26. Olszewski Dariusz Marek, 27. Oziewicz Zbigniew Antoni, 28. Patyra Andrzej Rafał, 29. Sarapuk Barbara, 30. Szkutnik Janusz Henryk, 31. Warsza Tadeusz Mieczysław, 32. Winciorek Wojciech Eugeniusz, 33. Wolf Krzysztof Adam, 34. Żarach Andrzej,

pośmiertnie

35. Bugajski Sławomir Wawrzyniec, 36. ks. Chojnacki Adolf, 37. Gan-Ganowicz Rafał, 38. Janusz Stanisław, 39. Kostruba Aleksandra, 40. Kowalski Stanisław, 41. Pawłowski Jan, 42. Poznańska Alfreda,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

43. Birecka Anna Maria, 44. Drzazgowski Tadeusz, 45. Fraczek Lesław, 46. Grabowski Mariusz Andrzej, 47. Gulbinowicz Krzysztof, 48. Jabłoński Szymon Jan, 49. Jagoszewska Krystyna Maria, 50. Jaworski Piotr Marceli, 51. Jerzmańska Kinga Julia, 52. Kalinowski Aleksander Krystyn, 53. Kiejno Leszek Jan, 54. Kocik Jerzy Władysław, 55. Kowalczyk Barbara Jadwiga, 56. Lazarowicz Helena, 57. Lesisz Cezariusz Mirosław, 58. Martynowski Warcisław, 59. Morawiecka-Kowal Anna Katarzyna, 60. Napieralski Krzysztof Stanisław, 61. Nebesio Jan Stefan, 62. Olichwier Zofia Joanna, 63. Pawłowska Małgorzata, 64. Peisert Jerzy Stanisław, 65. Peisert-Kisielewicz Maria Małgorzata, 66. Sarnecki Włodzimierz Jacek, 67. Stachniuk Marian Andrzej, 68. Szóstek Tomasz,

pośmiertnie

69. Kiejno Leokadia Danuta, 70. Kołodziej Jan, 71. Ochel Krzysztof Marek,

za zasługi w dokumentowaniu prawdy historycznej o dziejach Narodu Polskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Znamierowski Alfred.