POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 118/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki i Pracy:

za zasługi dla rozwoju gospodarki, za działalność charytatywną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Karczewski Jerzy Marian,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Pieczonka Bogdan, 3. Wyciślik Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Skubis Zygmunt Witold,

na wniosek Ministra Infrastruktury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla rozwoju geodezji, za działalność samorządową

5. Handor Tadeusz Kazimierz,

za zasługi dla rozwoju budownictwa

6. Wtodarczyk Mirosław,

za zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Dziedzic Wojciech, 8. Lisowski Ryszard, 9. Tymiński Edward Wacław, 10. Wałęga Włodzimierz Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Kępińska Elżbieta, 12. Kieraś Stanisław Tadeusz, 13. Szczotkowska Ewa Maria,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: za zasługi w pracy naukowej i badawczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Książkiewicz Juliusz Michał, 15. Pietras Mariusz Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Bielański Paweł Kasper, 17. Eckert Robert Jan, 18. Knapik Jan, 19. Rejduch Barbara, 20. Skrzyszowska Maria, 21. Walczak Jacek Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Gąsior Robert Sławomir, 23. Kozubska-Sobocińska Anna, 24. Krawczyk Józefa, 25. Pieszka Marek Paweł, 26. Sikora Jacek Piotr, 27. Sosnówka-Czajka Ewa, 28. Świątkiewicz Sylwester Maciej,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Malinowski Eugeniusz, 30. Wawrzyński Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Brejta Władysław, 32. Burda Krzysztof Tadeusz, 33. Dyrcz Stanisława, 34. Fijał Jerzy, 35. Korzonek Halina, 36. Sobieraj Józef Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Krawiec Bogusława, 38. Trojnacka Anna Janina,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Bober Aleksander, 40. Borkowska Danuta Władysława, 41. Ciurysek Ryszard Henryk, 42. Wojtas Jerzy Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Suchara Maria Halina, 44. Wyłupek Teresa Grażyna,

na wniosek Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Wilkosz-Śliwa Małgorzata Zuzanna,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych za zasługi w prowadzeniu negocjacji akcesyjnych Polski z Unią Europejską:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Bobiński Krzysztof, 47. Czyż Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Alterman Małgorzata Genowefa, 49. Banat Małgorzata Agata, 50. Dzialuk Igor, 51. Kisielewska Marzena, 52. Kowalczyk Tomasz, 53. Michalkiewicz Iwona Agnieszka, 54. Popowski Maciej, 55. Serafin Piotr, 56. Tabor Marek, 57. Tokarski Sławomir, 58. Zaborowska Beata Ewa, 59. Żuber Piotr,

na wniosek Ministra Środowiska za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Glazik Jerzy Bolesław, 61. Horzela Henryk, 62. Marko Adam, 63. Neubauer Gerard, 64. Skorupa Leon Adam, 65. Stakuć Czesław Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Gryszun Marian, 67. Kania Zbigniew Ryszard, 68. Kaszyński Wojciech, 69. Kądzielą Kazimierz, 70. Lewandowski Tadeusz Jan, 71. Miotk Antoni Bogdan, 72. Raj Ryszard Tadeusz, 73. Stypa Tadeusz Stanisław, 74. Teodorowicz Marek Andrzej, 75. Tomczak Zdzisław, 76. Turzyński Wacław Piotr, 77. Wicik Jerzy Bogusław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Grzegorczyk Henryk, 79. Humer Marian Stefan, 80. Klasa Maria Krystyna, 81. Mielczarek Romuald, 82. Morawski Kazimierz Dobromir, 83. Trzciński Ryszard, 84. Winnicki Stanisław,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi dla służby zdrowia, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Jagiełło Grażyna, 86. Nowakowska Elżbieta, 87. Owczarzak Hanna, 88. Wagnerowska-Siałkowska Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Cieśliński Krzysztof, 90. Grądzki Włodzimierz, 91. Grzelachowska-Pielich Danuta, 92. Hołysz Bernadeta, 93. Karska-Kot Janina, 94. Machiński Roman, 95. Przybylski Grzegorz, 96. Świtała Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Bala Janina, 98. Ciemniak Felicja,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

99. Chudy Zygmunt Edward,

za zasługi dla rozwoju pszczelarstwa:

100. Horowitz Mieczysław, 101. Kosiorek Henryk,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckiej

102. Bińkowska Maria Danuta,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Czop Wiesław, 104. Dziedziak Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Barcik Bazyli, 106. Bubula Barbara Ewa, 107. Mirek-Mikuta Barbara Teresa, 108. Nowak Stanisław, 109. Smaga Lesław,

za zasługi dla rozwoju dziennikarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Pietrzyk Sławomir Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Łanocha Dariusz Jeremi, 112. Orman Urszula Zofia,

za zasługi w pracy zawodowej i w działalności społecznej na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Dudzik Teodozja Anna, 114. Grzęda Maria Lucyna, 115. Karolak Zofia Romana, 116. Włochyński Zenon Szczepan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Głuch Dariusz, 118. Klatka Marcin Michał, 119. Wojtyga Mariusz Piotr,

za zasługi w pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Roleska Zofia Henryka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

121. Chochołowicz Krzysztof Szczepan, 122. Gardian Michał Wiktor, 123. Moskal Zbigniew Jan, 124. Petelicki Tomasz Adam, 125. Sobków Paweł Łukasz, 126. Witwicka Agnieszka, 127. Wójcik Małgorzata Emilia, 128. Zaprzałka Maciej Józef,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w pracy dziennikarskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

129. Garbarczyk Piotr, 130. Kisielewski Jerzy, 131. Kneifel Andrzej, 132. Milewska-Foss Barbara Joanna, 133. Olzacki Sławomir,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

134. Bełkot Edyta Katarzyna, 135. Majcher Sławomir,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

136. Kuna Stanisław, 137. Straż Jan, 138. Szustak Wiesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Bajerlajn Marek Adam, 140. Szeliga Kazimierz,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

141. Majstrowicz Barbara Jolanta, 142. Miniuk Jan, 143. Porycki Janusz, 144. Wasilewski Eugeniusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

145. Augustyńczyk Jan, 146. Rzepniewska Grażyna Teresa,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

147. Chlebna Grażyna, 148. Chrzanowski Andrzej Leszek, 149. Okrój Kazimierz Jan, 150. Semmerling Zygmunt Władysław, 151. Trocki Wacław, 152. Ziółkowski Józef Marcin,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

153. Baranowski Ginter Paweł, 154. Biernacka Halina Maria, 155. Fułek Wojciech Jerzy, 156. Gierak-Pilarczyk Barbara Anna, 157. Górska Jolanta Jadwiga, 158. Jakubowski Cezary, 159. Kania Teresa, 160. Kaszkur Regina Zofia, 161. Nagórski Marek Roman, 162. Płocki Adam Jan, 163. Zemła Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

164. Gruba Stanisław, 165. Kędzierska Barbara, 166. Królik Sławomir Jan, 167. Lica Jan, 168. Styn Stefan,

za zasługi w pracy artystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

169. Korwin-Kluska Maciej,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

170. Machaliński Stefan Zdzisław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

171. Adamiec Zofia Marianna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

172. Bartos Sławomir Stanisław, 173. Batog Stanisław, 174. Dziedzic Krystyna, 175. Górski Andrzej

Józef, 176. Korycińska-Klocek Marianna, 177. Majczak Zofia Teresa, 178. Mazanka Jan Adam, 179. Sikora Jan Maciej, 180. Sobieniak Teresa Zdzisława, 181. Wyrzykowski Mirosław, 182. Żońca Maciej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

183. Janyst Brygida Bożena, 184. Kaleta Marek, 185. Tukalska-Nielubowicz Ewa, 186. Włodarczyk Grażyna,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpoża rowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

187. Malinowski Stefan Józef, 188. Robak Marian Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

189. Chrabąszcz Józef, 190. Sadowski Stanisław Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

191. Barański Mieczysław Tadeusz, 192. Kaczmarski Wojciech Piotr,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

193. Krukowski Józef, 194. Trzaskowski Stanisław Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

195. Matkowski Zbigniew Marek, 196. Puchalska Danuta Stanisława, 197. Sypiański Janusz,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

198. Nowakowski Kazimierz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

199. Antoszewski Zygmunt, 200. Kaczmarek Edmund, 201. Żychliński Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

202. Bednarczyk Juliusz, 203. Grzenkowicz Henryk Józef, 204. Kaminiarz Zenon, 205. Kaźmierczak Leszek Stefan, 206. Kucharczak Ryszard Alojzy, 207. Machnicki Zygmunt, 208. Moch Władysław, 209. Nadolny Henryk, 210. Rak Jerzy Wojciech, 211. Skikiewicz Zbigniew Jerzy, 212. Walczewski Kazimierz, 213. Zając Teofil,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

214. Adamczak Henryk, 215. Danielczyk Roman, 216. Klonowski Zygmunt, 217. Koterba Grzegorz, 218. Maśliński Tadeusz, 219. Patrzała Mieczysław Czesław, 220. Pawlicki Rafał, 221. Szulc Piotr, 222. Walczak Kazimierz Czesław, 223. Winnowicz Eugeniusz Jan, 224. Wojtasik Robert Józef,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

225. Boruszak Andrzej, 226. Mfodziński Marian Antoni, 227. Musiał Tadeusz Mieczysław, 228. Paczka Gabriela, 229. Paech Henryk, 230. Szulc Ryszard Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

231. Czarnecki Krzysztof Tomasz, 232. Dorna Kazimierz, 233. Dudek Zygmunt, 234. Dybizbański Krzysztof Ignacy, 235. Gancarz Alicja, 236. Kilkowski Grzegorz, 237. Klepka Paweł Leszek, 238. Kochański Janusz, 239. Kureń Jan Stanisław, 240. Majdecka Elżbieta Bronisława, 241. Olejniczak Juliusz Jan, 242. Olejniczak Wacław, 243. Orczykowski Piotr Wiktor, 244. Pluczyński Eugeniusz Aleksander, 245. Roszak Jolanta Małgorzata, 246. Sałata Janusz Stanisław, 247. Szafryk Krystyna, 248. Szulc Ryszard Jan, 249. Tomaszewski Piotr Antoni, 250. Tomkowiak Eligiusz Andrzej, 251. Walczak Krystyna, 252. Wojciechowski Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

253. Borowiak Renata Henryka, 254. Cegielski Tadeusz, 255. Ciesielski Stefan, 256. Jabłoński Marian, 257. Klimczak Henryk Stanisław, 258. Kołodziejczak Michał Jerzy, 259. Młodzikowska Monika, 260. Nowak Maria, 261. Oleksiejuk Henryk, 262. Stefaniak Robert, 263. Szołkowska Barbara Jadwiga, 264. Szulc-Szała Ewa, 265. Taciak Maria, 266. Wiatrowski Roman, 267. Wiciak Sławomir Jacek, 268. Wierzejewska Halina Barbara, 269. Zentel Tadeusz,

za zasługi w działalności samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

270. Sipurzyński Marian, 271. Skrzypczak Roman Kazimierz, 272. Wita Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

273. Andrzejczak Stanisław Józef, 274. Banaszak Alojzy, 275. Dąbkiewicz Stanisław, 276. Grzelak Stefan Józef, 277. Kasprzak Leon, 278. Pawlaczyk Stanisław, 279. Pietrula Andrzej Aleksander,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

280. Biała Bernadeta Maria, 281. Strugała Dariusz Antoni,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony p rzeciwpoża rowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

282. Adamczak Ryszard, 283. Kaźmierski Krzysztof Jan, 284. Pięta Zenon Stefan, 285. Wetpa Klemens,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

286. Berbeś Jan Ignacy, 287. Burchot Idzi, 288. Choncel Jan Władysław, 289. Kołodziej Stanisław, 290. Koza Renę, 291. Misztal Józef, 292. Myśków Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

293. Wilk Adam.