POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 stycznia 2008 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 2/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki za zasługi dla rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jeziorski Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Borkowski Andrzej Józef, 3. Gutkiewicz Edmund Telesfor, 4. Paprzycki Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Kuza Jacek, 6. Targosz Włodzimierz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi na rzecz rozwoju kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Łukowski Stanisław Andrzej, 8. Opolski Dominik Bolesław, 9. Sprawka Jerzy Bolesław, 10. Wilczek Zofia Joanna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Furtak Krystyna, 12. Ruzik Halina Stanisława,

na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Sterna Artur,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Owczarek Tadeusz, 15. Pędziwiatr Tadeusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Fyda Adam, 17. Gryboś Stanisław, 18. Wiatr Zygmunt,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Jachowicz Maria Agnieszka, 20. Myjak Stanisław, 21. Radzik Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Główczyk Andrzej, 23. Kurzeja Irena Anna, 24. Morańda Roman, 25. Uryga Janina, 26. Wańczyk Krzysztof Szczepan, 27. Ziomek Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Wandor Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Asman Piotr Jacek, 30. Gierat Jacek Stanisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Rafalski Stanisław Kazimierz, 32. Zawisza Franciszek,

na wniosek Wojewody Opolskiego za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Fortuna Marek, 34. Krawiec Dariusz,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz rewitalizacji miejsca pamięci narodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Wojtowicz Mariusz Radosław,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. ks. Mikołajczak Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Bieliński Jan Jarosław, 38. Dybioch Bogdan Kazimierz, 39. Miler Marian, 40. Polak Dariusz, 41. Skibiński Bogdan Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Łodziński Waldemar Piotr, 43. Militowski Bogdan Marek, 44. Piątek Ilona, 45. Szydlik Aneta Maria,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

46. Napierała Krzysztof, 47. Walaszczyk Mirosław,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

48. Malinowska Justyna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

49. Jodłowski Robert, 50. Sajak Grzegorz, 51. Zachwieja Rafał.