POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 stycznia 2005 r. o nadaniu orderów

Rej. 11/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), za udział w wyzwalaniu niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau odznaczeni zostają:

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Szapiro Anatolii Pawłowycz,

obywatele Federacji Rosyjskiej:

2. Winniczenko Jaków Iwanowicz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Koptew-Gomolow Gienri Nikolajewicz, 4. Martinuszkin Iwan Stieponowicz,

obywatel Republiki Białorusi

5. Czertkow Nikolai Aleksandrowicz.