POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 stycznia 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 13/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości mleczarskiej odznaczeni zostają

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gęsicka Małgorzata, 2. Przybylska Ewa, 3. Wawrzyniak Jan.