POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2009 r. o nadaniu stopni oficerskich generała dywizji oraz generała brygady

nr 112-23-09

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801) na wniosek Ministra Obrony Narodowej niżej wymienieni mianowani zostają:

I. na stopień generała dywizji

generał brygady Anatol CZABAN

generał brygady Mirosław RÓŻAŃSKI

II. na stopień generała brygady

pułkownik Piotr Andrzej BŁAZEUSZ

pułkownik Andrzej Henryk DANIELEWSKI

pułkownik Tomasz Julian DREWNIAK

pułkownik Artur Stanisław KOŁOSOWSKI

pułkownik Sławomir MARAT

pułkownik Marek Janusz MECHERZYŃSKI

pułkownik Krzysztof Dariusz MOTACKI

pułkownik Cezary Jakub PODLASIŃSKI

pułkownik Mirosław Grzegorz SIEDLECKI