POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 370/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Brykowski Ryszard, 2. ks. Dzwonkowski Roman, 3. ks. abp Mokrzycki Mieczysław Józef, 4. Petrus Jerzy Tadeusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. ks. bp Anweiler Paweł Ryszard, 6. Gałązka Hanka, 7. Markowski Tadeusz Bożydar, 8. Ślusarek Aleksandra, 9. Winnicki Zdzisław Julian,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Bogucka Agnieszka Irena, 11. Gajda Stefan Franciszek, 12. Myszkowski Jerzy, 13. Wyszyński Robert, 14. Żeszko Maria,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

15. Zachariasiewicz Władysław,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Republiki Litewskiej

16. Kwiatkowski Józef, obywatel Królestwa Szwecji

17. Pilat Tadeusz Adam,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Republiki Litewskiej

18. Mackiewicz Michał,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Rumunii

19. Longher Ghervazen,

za zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20.  Borowska-Popławska Iwona, 21. Dębowski Wojciech Kazimierz, 22. Grzeszczuk Andrzej Jerzy, 23. Hlebowicz Adam Stefan.