POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 241/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kaszczyk Michał Jan,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Gwiazdowski Antoni, 3. Jabłońska Helena,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Bral Kazimierz, 5. Daniłowicz Fabian Jan, 6. Gromadzki Jan Lucjan, 7. Mazur Cecylia, 8. Orzeł Aleksander, 9. Puacz Kazimierz, 10. Rzedzicki Zdzisław, 11. Sadowski Robert, 12. Siepsiak Czesław,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Domagalska Irena, 14. Gołofit Lucjan, 15. Lankamer Alfred, 16. Lewandowski Kazimierz.