POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 maja 2004 r. o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

nr 113-20-04

Na podstawie art. 162 ust. 3 w związku z art. 162 ust. 2 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) przyjmuję dymisję Rady Ministrów złożoną przez Prezesa Rady Ministrów Pana Marka BELKĘ w dniu 14 maja 2004 r. i powierzam jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.