POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 maja 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-4-04