POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 52/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Korol Barbara,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Fryckowska Alfreda, 3. Głowacki Adam Mirosław, 4. Kasznicka Ludwika, 5. Malko Paweł, 6. Smoleński Paweł Piotr, 7. Spudych Alfons Jan, 8. Spudych Barbara, 9. von Borne Andrzej Józef,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Czerwińska Hanna Maria, 11. Czerwiński Stanisław Andrzej, 12. Gładykowski Jerzy Jacek, 13. Leliwa-Kopystyńska Iwona Elżbieta, 14. Markuszewski Maciej, 15. Modzelewski Janusz, 16. Smoleńska Elżbieta Maria, 17. Zawidzka-Kwiatkowska Magdalena Cecylia.