POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 48/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Antkowiak Tadeusz Adam, 2. Balazs Artur Krzysztof, 3. Błaszczak-Wacławik Mirosława Anna, 4. Cisowski Zbigniew Adam, 5. Czupryn Andrzej, 6. Dajewski Edward, 7. Gadzina Augustyn, 8. Gałażewski Andrzej Józef, 9. Gałązka Ryszard Zygmunt, 10. Garkowski Longin Aleksy, 11. Gągalski Aleksander, 12. Gołba Krzysztof Stanisław, 13. Iracki Bolesław Ryszard, 14. Jabrzyk Halina Ewa, 15. Jafernik Kazimierz, 16. Jaśkiewicz Romuald, 17. Kaleta Zygmunt Marian, 18. Kalota Robert, 19. Kapłon Waldemar Zygmunt, 20. Końka Marek Eugeniusz, 21. Kopeć Lech Lucjan, 22. Koszyk-Helander Joanna, 23. Kowalczewski Zbigniew Antoni, 24. Kowalski Krzysztof, 25. Krawczyński Wojciech Adam, 26. Kryza Henryk, 27. Kudla Ewald Ryszard, 28. Lasota Daniel Władysław, 29. Ledzion Jerzy, 30. Litwinowicz Stanisław, 31. Lorenowicz Hubert, 32. Martynow Janusz Zdzisław, 33. Napiórski Lech, 34. Niedopytalski Krzysztof Włodzimierz, 35. Nowakowski Henryk, 36. Nowicki Marek, 37. Oleszczuk Krzysztof, 38. Parell Lech Tomasz, 39. Pawłowski Tadeusz, 40. Rokicki Kazimierz, 41. Różycki Wojciech Tadeusz, 42. Rusakiewicz Waldemar, 43. Sajdak Grzegorz, 44. Skowroński Janusz Witold, 45. Smołka Andrzej, 46. Styczeń Mirosław Andrzej, 47. Ślusarski Henryk Andrzej, 48. Szafrańska Danuta, 49. Taworski Tadeusz Maria, 50. Tężycka Maria, 51. Wacławik Grzegorz Michał, 52. Walczykiewicz Mieczysław Jan, 53. Wiernicki Zdzisław, 54. Witkowski Zenon, 55. Wójcik Bohdan Stanisław, 56. Zwiercan Roman, 57. Żuchowski Jan.