POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderów

Rej. 74/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury żydowskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Tencer-Szurmiej Gołda,

za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Rakowski Andrzej,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Chojnacka Hanna Bożenna, 4. Diakon Krystyna Olga, 5. Jurek Jerzy, 6. Kaszycki Lucjan Marian, 7. Wołk--Łaniewski Nikodem Stefan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Demska-Trębacz Mieczysława Maria, 9. Halska Barbara Krystyna, 10. Kawalla-Ryszka Bronisława Maria, 11. Lupa Andrzej, 12. Makowska-Ławrynowicz Krystyna Jolanta, 13. Żera Jan Aleksander.