POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 80/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Chlipalska-Tomera Alicja Marcjanna, 2. Czekaj Hanna Małgorzata, 3. Głażewski Stanisław Tomasz, 4. Komsta Halina Zofia, 5. Małagocki Krzysztof Andrzej, 6. Ostrokólski Ireneusz Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Berbeć Apoloniusz, 8. Bielecka Krystyna, 9. Fir-kowski Marian Jacek, 10. Głażewska Zdzisława Maria, 11. Miłczak Teresa Maria, 12. Nastaj Stanisław Jan, 13. Rosik Leszek Leon, 14. Siemion Henryk, 15. Świderski Andrzej, 16. Wardawy Bronisław, 17. Wasyluk Krystyna, 18. Woźny Zygmunt, 19. Wójcicki Bogdan Antoni, 20. Wysok Grzegorz Piotr, 21. Zubowski Zbigniew Ryszard,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

22. Florczyk Józef, 23. Krzyszczak Jan, 24. Wawrzyczek Aniela Mieczysława,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Deputat Tadeusz Marian, 26. Gawrysiak Janina, 27. Gryniewicz Leszek Andrzej, 28. Gucka Bogumiła Julia, 29. Jędruszewski Zbigniew, 30. Klaudel Jadwiga Maria, 31. Marcinkowska Irena Halina, 32. Migdal Julian Henryk, 33. Oroń Bogdan, 34. Pielak Grzegorz, 35. Sobota Jan, 36. Sylwestrzak-Grzelak Anna Maria, 37. Wiśniewski Janusz, 38. Wójcicka Jadwiga Krystyna, 39. Wójcik Bogdan Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Narecki Zbigniew Tadeusz, 41. Okólski Stanisław, 42. Połoszynowicz Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Słotwiński Krzysztof, 44. Socha Ryszard.