POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lipca 2006 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-7-06

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

1. Grzegorz Stanisław CZERWIŃSKI

2. Ewa MARCINKOWSKA

3. Ewa RADZISZEWSKA-KRUPA

4. Jerzy SIEGIEŃ

5. Anna Małgorzata SZYMAŃSKA

6. Maria Elżbieta TARNOWSKA

7. Marek WROCZYŃSKI