POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 489/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Argentyńskiej za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Chowańczak Stanisław,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu wśród środowisk polonijnych, za popularyzowanie polskiej kultury:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Żurek Mieczysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Borowiecki Jerzy Jan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu wśród środowisk polonijnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Horfiniak Michał, 5. Oczkowski Bronisław, 6. Piejko Władysław, 7. Sarbinowski Franciszek, 8. Sieradzki Kazimierz Józef, 9. Szumny Andrzej, 10. Zawora Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Kaska Wacław, 12. Kinas Joachim, 13. Milczarski Antoni,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Kwiatkowska Małgorzata, 15. Mikucki Tadeusz, 16. Pawlak Zygmunt, 17. Zakroczyński Tadeusz Henryk,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Związku Australijskim za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Skurjat-Kozek Ernestyna,

obywatel Arabskiej Republiki Egiptu za wybitne zasługi w promowaniu polsko-egipskiej współpracy gospodarczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. Aly Mohamed Ahmed,

obywatel Republiki Francuskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy protokolarnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. de La Chevardière de La Grandville Nicolas,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Kanadzie:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Gasztold Jan Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Kuryś Tadeusz, 23. Wasilewski Leopold, obywatel Państwa Kuwejt za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejt

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

24. Al-Shaibani Khaled Mohammad Ahmad,

obywatel Wielkiego Księstwa Luksemburga za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-luksemburskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25. Dofing Ronald,

obywatele Królestwa Niderlandów:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej współpracy, za działalność na rzecz otwarcia niderlandzkiego rynku pracy dla Polaków

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26. Donner Jan Pieter Hendrik,

za wybitne zasługi w upamiętnianiu wkładu oręża polskiego w oswobodzenie Królestwa Niderlandów

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27. Peeters Thomas Antoine,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy kulturalnej, za popularyzowanie historii i kultury polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

28. Biernacki Karol Franciszek,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski i pomocy Polakom:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

29. Hempel-Scaringi Julita, 30. Jaworska Krystyna Róża,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31. Romer Maria Wanda,

obywatele Republiki Włoskiej za zasługi w działalności na rzecz Polski i pomocy Polakom, zwłaszcza w czasie stanu wojennego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Formigoni Roberto, 33. Leiss de Leimburg Ulrico, 34. Leo Giampiero, 35. ks. Olivero Chiaffredo,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i polonijnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

36. Kuczyński Mieczysław,

obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i polonijnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

37. Szuta Franciszek Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

38. Janota-Bzowska Kazimiera, 39. Kłyszejko Czeslaw, 40. Kozłowski Henryk,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

41. Kędzierski Zygmunt August,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

42. Jankowski Wincenty, 43. Karol Stanisław, 44. Lasocki Adam, 45. Lis Jerzy, 46. Makowski Tadeusz Wincenty, 47. Mączka Stefan, 48. Stachowski Tadeusz,

za zasługi w działalności kombatanckiej i polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Rosiak Alexander,

za zasługi w działalności kulturalnej, społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Wasiak-Taylor Regina.