POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 507/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Polkowski Edward,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Chilewicz Władysław, 3. Chrobak Helena, 4. Draguła Józef, 5. Dźwigaj Cecylia, 6. Kukułowicz Józef,

7. Latos Jan, 8. Łącz Adela Janina, 9. Malicki Ignacy, 10. Mirowski Jerzy Jan, 11. Podkański Mieczysław, 12. Polak Franciszek, 13. Róg Tadeusz, 14. Serafińska Maria, 15. Suszek Tadeusz,

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Grendysz Stanisław, 17. Szklarek Ryszard Bolesław,

za zasługi w popularyzowaniu wiedzy o historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Otrębski-Karaim Krzysztof.