POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 486/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej za zasługi w działalności społecznej, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i dydaktycznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

I. Duda Agnieszka Bożena, 2. Jezierska Barbara, 3. Kupis Beata Małgorzata, 4. Łyjak Małgorzata Anna, 5. Ostrach Łukasz, 6. Piłat Beata, 7. Piwowarek Barbara, 8. Słotwińska Halina, 9. Surdacka Teresa Alina, 10. Witczak Jacek Adam,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Jeżewska Małgorzata Maria, 12. Korbas Marek, 13. Mrówczyński Marek, 14. Paradowski Adam Ryszard, 15. Praczyk Tadeusz, 16. Siłowiecki Andrzej, 17. Sosnowska Danuta Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Kierzek Roman, 19. Lewandowska Alicja Jadwiga, 20. Łozowicka Bożena, 21. Michel Monika Agnieszka, 22. Nowacka Anna, 23. Wolna Danuta, 24. Woźniak Aleksander Czesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Drożdżyński Dariusz Jerzy, 26. Walorczyk Stanisław Jarosław,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa za zasługi w działalności na rzecz ustrojowej transformacji systemu gospodarczego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Głowacki Józef,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Kaczyński Antoni Ferdynand,

na wniosek Ministra Sprawiedliwości za zasługi w działalności na rzecz sądownictwa powszechnego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Kociubiński Wojciech,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. insp. Macczak Zbigniew, 31. podinsp. Padykuła Ryszard Waldemar,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. mł. insp. Basztura Andrzej Kazimierz, 33. nadkom. Cichocki Sebastian, 34. st. asp. Freda Adam, 35. asp. szt. Koczkodon Bogdan, 36. asp. szt. Kowalski Wiesław, 37. mł. insp. Marciniak Przemysław Piotr, 38. asp. szt. Mirys Paweł, 39. podinsp. Musielak Mariusz, 40. asp. szt. Wojcieszak Adam, 41. nadkom. Zdziebło Lesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. podinsp. Borowczyk Zbigniew, 43. asp. szt. Drobiński Leszek Roch, 44. nadkom. Frankiewicz-Linkiel Urszula Grażyna, 45. mł. asp. Graczyk Wojciech, 46. Jasińska Jolanta, 47. mł. asp. Kałamaja Jacek, 48. mł. asp. Kolbusz Piotr, 49. asp. szt. Kolera Andrzej Tomasz, 50. podinsp. Kubicki Tomasz Mirosław, 51. Kulik Halina Maria, 52. asp. szt. Kuszwara Stefania, 53. insp. Łuczyszyn Andrzej, 54. asp. szt. Matysek Wenancjusz Janusz, 55. nadkom. Michalski Krzysztof Andrzej, 56. asp. szt. Polniak Roman Zbigniew, 57. kom. Raczak Zbigniew, 58. podinsp. Rodziewicz Robert, 59. podinsp. Różniak-Krzeszewska Beata, 60. st. asp. Sierański Eugeniusz, 61. mł. asp. Stankiewicz Marcin Dawid, 62. asp. szt. Stańczak Zenon, 63. sierż. szt. Stelmaszyk Romuald, 64. nadkom. Wojna Jan,

na wniosek Ministra Środowiska za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Grodzki Wojciech Romuald, 66. Kocel Janusz Henryk, 67. Kwiecień Ryszard, 68. Łukaszewicz Jan, 69. Polański Janusz Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Czerepko Janusz, 71. Dmyterko Elżbieta Zofia, 72. Gil Wojciech, 73. Gołos Piotr Tadeusz, 74. Hilszczański Jacek Piotr, 75. Piszcz Barbara, 76. Piwnicki Józef, 77. Skrzecz Iwona Barbara, 78. Zachara Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Aniśko Ewa, 80. Hilszczańska Dorota, 81. Jabłoński Tomasz, 82. Kopryk Witold, 83. Kowalska Anna, 84. Królicki Ryszard Tadeusz, 85. Kruczek Leszek Stanisław, 86. Kwiatkowski Mirosław, 87. Nowakowska Justyna Anna, 88. Szujecka Grażyna, 89. Ślązek Marek, 90. Zajączkowski Grzegorz,

na wniosek Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

91. Klimek Alfred Zenon,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Suprynowicz Jan Tadeusz.