POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 510/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za osiągnięcia w pracy artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Skrybant-Dziewiątkowska Izabela Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Konefał Janusz, 3. Krakus Włodzimierz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi dla ochrony zdrowia, za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Derlaga Bogusław, 5. Kuca Dorota, 6. Nosek Danuta Irena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Fiala Janusz Stanisław, 8. Kacalski Juliusz, 9. Mazurek Danuta, 10. Sterkowicz Grzegorz Stanisław, 11. Zawada-Skrobisz Grażyna Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Twaróg Teresa Władysława,

za propagowanie i kultywowanie historii polskiego lotnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Hoffmann Jan Władysław, 14. Janczykowski Jan Ryszard, 15. Łopalewski Piotr Robert, 16. Wielgus Krzysztof Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Gzik Jan, 18. Kaleta Paweł Mirosław, 19. Krupska Krystyna Maria, 20. Lipowiecki Piotr Paweł, 21. Madej Andrzej Stanisław, 22. Markiel Krzysztof, 23. Mroczkowski Krzysztof Paweł, 24. Rutkowska Agnieszka Gabriela, 25. Rutkowski Dariusz Zygfryd,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Borowski Maciej Piotr, 27. Olejczyk Rafał Kazimierz, 28. Sztuka Mariusz, 29. Węglowska Janina.