POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 488/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

1. Kwiatkowski Stefan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bartnicki Ryszard Jerzy, 3. Kalinowski Wielisław Paweł, 4. Modzelewski Wiesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Dziarko Małgorzata Wiesława, 6. Pałącarz Ewa, 7. Popiel Antoni Zbigniew, 8. Tutaj Lila Janina,

za zasługi w krzewieniu idei czerwonokrzyskiej, za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

9. Berczyński Andrzej, 10. Rudaniecki Kazimierz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Nowakowski Jan Piotr, 12. Różycki Eugeniusz Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Bortnik Marek Andrzej, 14. Boszko Jan, 15. Kocoń Eugeniusz, 16. Oberda Małgorzata, 17. Żupański Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Czamarczan Bogusław, 19. Kaczmarczyk Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

20. Mierzwa Janusz, 21. Ujma-Czapska Barbara,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Kufel Halina Jadwiga, 23. Sokalski Leszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Szafrańska Henryka, 25. Wojszwiłło Andrzej, 26. Wyrembek Felicja, 27. Wysocki Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Burger Bogusław Jerzy,

na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Doliwa-Dowojna Andruszewicz Janusz Stanisław,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Zborowski Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Łasińska Halina Ewa,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Oracz Małgorzata Honorata,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Pasternak Bogusław, 34. Wojtasik Jerzy Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Kosiński Tadeusz Jerzy, 36. Radosz Henryk Jan, 37. Ścisłowski Mieczysław, 38. Wojnowska Lucyna Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Majczak Rafał Eryk,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Kowalewski Edward, 41. Nikonowicz Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Banach Waldemar, 43. Leonowicz Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Bagiński Jan, 45. Makarewicz Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. ks. Czudek Franciszek, 47. Nowicki Andrzej Waldemar, 48. Wysocki Marek Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Bogdaniuk Jadwiga, 50. Piotrowski Roman, 51. Romasz Bożena Krystyna, 52. Sokołowska Celina, 53. Waśniewski Krzysztof Stefan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Alicki Jan, 55. Banach Mirosław, 56. Bednarczyk Paweł, 57. Czacharowski Paweł Kazimierz, 58. Dziak Ryszard, 59. Gryciuk Leszek Marek, 60. Ogulewicz Irena, 61. Ostrowska Ewa, 62. Puźlewicz Stanisław, 63. Strzelczyk Czesław Kazimierz, 64. Śląska-Zyśk Wioletta, 65. Trokowski Henryk,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Krzyżański Andrzej, 67. Lubojański Jerzy, 68. Romaszko Franciszek, 69. Rudziński Krzysztof Eugeniusz, 70. Śródka Jacek,

za zasługi w kultywowaniu tradycji muzycznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Zielińska Jadwiga Izabella,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Dobkowicz Teofil, 73. Fornalik Przemysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Geldner Waldemar, 75. Gendera Zygmunt, 76. Giernacki Roman Ludwik, 77. Kołek Paweł Antoni, 78. Kozielczyk Alicja Franciszka, 79. Majzlik Henryk Walenty, 80. Nawrot Eugeniusz, 81. Pawlak Stefan Sylwester, 82. Sobczak Antoni Tadeusz, 83. Stępa Nina Stanisława, 84. Waligóra Franciszek, 85. Wiśniewska Zofia Maria,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Kowalski Bolesław Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. ks. Schmidt Bogdan Edward,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Górnik Bogdan.