POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 czerwca 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 63/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa i wolnych mediów w Polsce, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w pracy w „Tygodniku Solidarność”:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Cywiński Bohdan Hieronim,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bryll Ernest Włodzimierz, 3. Łubieński Tomasz Konstanty, 4. Maziarski Jacek Kazimierz, 5. Narbutt Jerzy Stanisław, 7. Wolski Marcin Jerzy,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Arkuszewski Wojciech Marian, 9. Dworak Jan Aleksander, 10. Gelberg Leon, 11. Kuczyńska Teresa, 12. Olszewska Marta, 13. Wujec Ludwika, 14. Zambrowski Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Bochwic Teresa Maria, 16. Duriasz Józef Zbigniew, 17. Friszke Andrzej, 18. Kłosiński Jerzy Zbigniew, 19. Malicka Elżbieta Maria, 20. Murzański Stanisław Roman, 21. Niemiec Barbara Krystyna,

za zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa i wolnych mediów w Polsce, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w pracy w „Tygodniku Solidarność”:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Abramowska Anna Helena, 23. Brodacka Maria Klara, 24. Brodacki Krystian Władysław, 25. Dymus Grażyna, 26. Golon Małgorzata, 27. Gościniak Bożena Łucja, 28. Macieja Dorota Sylwia, 29. Matuszewska Ewa Katarzyna, 30. Otto-Giełżyńska Maria Teresa, 31. Strękowski Jan, 32. Strzelecka Jolanta Stanisława, 33. Sułek-Kowalska Barbara, 34. Wiktorczyk Maria Iwona,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Domagała Jerzy, 36. Konarski Krzysztof Tadeusz,

za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kopczyński Tadeusz,

za zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa i wolnych mediów w Polsce, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w pracy w „Tygodniku Solidarność”

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Kriese Jacek, 39. Mazur-Cieślik Ewa Barbara, 40. Pinkosz Katarzyna Joanna, 41. Popławska Ewa, 42. Siwieć Eugenia, 43. Tchórzewska-Wirpsza Joanna Wanda, 44. Wyrwich Mirosław Mateusz.